Adaptive Learning

Nextlab.tech este un motor educațional bazat pe inteligență artificială pentru învățare adaptivă. Poate fi folosit pentru diverse activități educaționale precum: proiectarea unitaților de invățare, organizarea de hackathoane, concursuri de robotică, evaluări, automatizarea livrării lecțiilor, cursuri școlare și activități pregătitoare destinate elevilor cu vârstă până la 16 ani. Motorul Nextlab.tech oferă forța de calcul necesară derulării concursului național de robotică Nextlab.tech realizat de către Asociatica “Clubul Informaticii Economice-CyberKnowledgeClub”.

Hackathonele de robotică reprezintă activități de învățare concentrate pe durată a 1-2 zile unde elevii/profesorii învață în mod intens să programeze și să construiască roboți. Pe durată procesului de învățare ei sunt asistati de către studenți și/sau voluntari.

Hackathonele reprezintă o alternativă bună la procesul clasic de predare și pot fi realizate cu costuri reduse. Hackathonele pot fi precedate/urmate de cursuri pregătitoare realizate de către cadre didactice specializate.

image